>

1 Φεβρουαρίου 17

Τα ΟΥΦΟ υπάρχουν.

 
ΕΥΡΩ ή ΔΡΑΧΜΗ;