>

1 Οκτωβρίου 19

Να μείνουν μόνο οι γνήσοι Έλληνες.

 
Ο Παππούς στο πεζοδρόμιο