>

2 Μαρτίου 20

 Δυτικός πολιτισμός.Το πιό σύντομο ανέκδοτο.

 
Αρμοί Εξουσίας.