>

2 Ιουλίου 17

Καλοκαιρινοί προβληματισμοί.

 
Αποκομιδή σκουπιδιών.