>

2 Ιουλίου 18

Έρχεται βροχή , έρχεται μπόρα.

 
Ποτάμι.