>

3 Ιουλίου 17

Να μην ξεχνάμε και αυτούς που ψηφίζουν τα τούβλα.

 
Συζήτηση στην Βουλή.