>

4 Φεβρουαρίου 18

Πολύ πατριωτισμός μαζεύτηκε.

 
Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.