4 Σεπτεμβρίου 15

Βαθιά συγκινημένοι.

 
Προεκλογική περίοδος