>

5 Μαρτίου18

Αγαπάει όλο τον κόσμο.

 
Έλληνες Στρατιωτικοί.