>

5 Ιουνίου 17

Δηλαδή ο Ιατρός Γεώργιος Παπανικολάου  ή ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν προδότες;

 
Δηλώσεις Καζάκου.