6 Ιουνίου 16
Συνεταίρος ο Δεσμοφύλακας.   
 
Φορολογικό Κάτεργο