7 Ιουλίου 16
Κοραής άνευ δικαιώματος ψήφου.
 
Εκλογικός Νόμος