8 Σεπτεμβρίου 15

Σκοπάνθρωπος.

 
Μετεκλογικά σενάρια.