>

9 Ιουλίου 20

Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις

 
Κάνοντας την πάπια