>

12 Φεβρουαρίου 18

Δικαιολογημένα γκαζάκια δεν υπάρχουν.

 
Καραμανλικοί /Συριζανέλ