13 Ιανουαρίου 16
Υπουργός άνευ περιβάλλοντος.
 
Ατμοσφαιρική Μόλυνση