14 Σεπτεμβρίου 14
Ά(γ)ρια Φυλή.
 
Όχι στα παιδιά των προσφύγων.