15 Σεπτεμβρίου 14
  Βαριά  Προσγείωση.
 
Διαπραγμάτευση