16 Ιουλίου 15

Η ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα (του παρελθόντος).

 
Πολιτική κατάσταση