17 Σεπτεμβρίου 14
  Βαθύτατα συγκινημένος.
 
Σεβασμός στα ΑΜΕΑ