20 Ιουλίου 16
Έχει άλλες προτεραιότητες.
 
8 Τούρκοι Αξιωματικοί