21 Οκτωβρίου 16
Αξιοκρατία πάνω απ’ όλα.
 
Γενιά των 100 Ευρώ