>

22 Σεπτεμβρίου17

Ποιά βόμβα υδρογόνου;

 
Β.Κορέα.