23 Δεκεμβρίου15
Σύμφωνο διαφωνίας
 
Σύμφωνο συμβίωσης