25 Αυγούστου 16
«Tο χάσμα που άνοιξε ο σεισμός ευθύς εγιόμισε άνθη», Δ. Σολωμός
 
Σεισμός στην Ιταλία