27 Ιουλίου 16
Αφήστε τους θεούς στην ησυχία τους.
 
Τρομοκρατία