>

28 Ιανουαρίου 18

Πήξαμε στους Μεγαλέξανδρους και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

 
Συλλαλητήριο στην Αθήνα.