29 Ιουλίου 15

Τα σαραντάρια και τα εξηντάρια

 
Καύσωνας