30. Μαίου 16
Σύντροφοι , για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι!
 
Off Shore