30 Ιουνίου 16
Ευαισθησία και πολιτισμός.
 
Τρομοκρατία