30 Ιουλίου 16
Άλλος λαθεύει άλλος πληρώνει.
 
Άλλος λαθεύει άλλος πληρώνει.