>

30 Σεπτεμβρίου 19

Ευρωπαϊκή ανθρωπιά.

 
Ο Παππούς στο πεζοδρόμιο